Fanfare St. Caecilia Schimmert

Vereniging

Geledingen

Fanfarekorps Drumband Jeugdfanfare

jeugdfanfare

Jeugdfanfare Sint Caecilia Schimmert, werd opgericht in 1983 op initiatief van de Commissie Opleidingen. Deze Commissie zocht naar een weg om de overgang van de instrumentale opleiding naar het fanfare-orkest te kunnen vergemakkelijken en zo werd het idee geboren het bestuur voor te stellen een jeugdorkest te doen instellen. Aanvankelijk ging de Jeugdfanfare onder de naam Jeugdensemble door het leven, maar reeds in de tachtiger jaren veranderde de naam van het orkest in Jeugdfanfare. Vanaf de oprichting stond het jeugdorkest onder de eminente leiding van Gerrit Zeegers. Vanaf 9 januari 1986 tot en met 17 mei 2008 was René Kicken dirigent van de Jeugdfanfare. In 2008 gaf René de dirigeerstok over aan Els Claessens.

Foto: Jean-Jacques Spuisers. Jeugdfanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. René Kicken tijdens het Jeugdorkestenfestival in Schimmert in 1988.

De orkestbezetting is een exacte weerspiegeling van het instrumentarium van de leerlingen in opleiding en kent dus geen fanfare-bezetting in de gebruikelijke zin. De huidige orkestbezetting is in essentie een bugelchoir. Afgezien van de slagwerkpartijen wordt er veelal in de blazers driestemmig en zo mogelijk vierstemmig gespeeld. De Jeugdfanfare repeteert op vrijdagavond van 18:30 - 19:45 uur in het Schimmertse Gemeenschapshuis. Bij uitvoeringen wordt altijd een beroep gedaan op een zo klein mogelijk aantal leden van de fanfare, afhankelijk van de situatie qua uit te voeren muziekwerken en de actuele bezetting van de Jeugdfanfare.

Jeugdfanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. René Kicken tijdens het nieuwjaarsconcert in 2002.

Het orkest kende een aantal vaste uitvoeringsmomenten per jaar: spelen tijdens het Nieuwjaarsconcert, optreden tijdens de Open Dag van de vereniging en musiceren bij gelegenheid van de jaarlijkse Aanmeldingsbijeenkomst. Daarnaast zijn er incidentele optredens zoals het opluisteren van Eucharistievieringen, of elders optreden op uitnodiging, zoals te Heel, Sittard, Spaubeek, Maasbracht, Hulsberg, Wolder; en niet te vergeten een jaarlijkse buitenmuzikale activiteit: de traditionele Nieuwjaarswandeling.

In 1988, 1993, 1998, 1999, 2003, 2004 en 2005 werden er succesvolle Jeugdorkestenfestivals gehouden in feesttenten op het Oranjeplein, aan de Waterkoel, en in het Schimmertse Gemeenschapshuis, deels in het kader van lustrumvieringen. De enthousiaste uitstraling van de jeudige deelnemers en de toegankelijke muziek zorgen telkenmale voor veel genot voor de toehoorders bij de diverse uitvoeringen.

In 2003 werd het twintig-jarig bestaan gevierd met onder andere een Tripel-Concert, waaraan ook de Jeugddrumband van de vereniging o.l.v. Guido Pricken en het Leerlingenorkest van Societé St. Martin Fanfare de Stein o.l.v. Karel Pantus deelnamen. Het jubilerende orkest voerde daarbij werken uit van handel, Mozart, Shelukov, Bizet, Dietrich, Walters, Vangelis, Lai en Hanna/Barbera/Curtin.

In 2008 heeft de Jeugdfanfare haar 25 jarig jubileum gevierd. Opnames hiervan zijn gemaakt door TV Limburg en uitgezonden in het programma Blaosmeziek. Hier kunt u deze opnames bekijken.

Foto: Rob Cremers. Leden van de jubilerende Jeugdfanfare in actie tijdens het Nieuwjaarsconcert in 2008. Foto: Rob Cremers. Leon Aalmans wordt geinterviewd ter ere van zijn 25-jarig lidmaatschap van de Jeugdfanfare!

In 2008 heeft René Kicken de dirigeerstok van de Jeugdfanfare en het Leerlingenorkest na ruim 22 jaar overgedragen aan Els Claessens-Wischmann, echtgenote van saxofonist en dirigent Jacques Claessens. In 2014 heeft ons lid Jordy Rouschop het dirigeerstokje van de jeugdfanfare overgenomen.

Tijdens het kiosk concert van 2008 (17 mei) stond René voor de laatste keer als dirigent voor de Jeugdfanfare. Foto's van dit optreden kunt u vinden in ons fotoboek.

Jeugdfanfare St. Caecilia Schimmert o.l.v. Els Claessens-Wischmann (december 2008).