Fanfare St. Caecilia Schimmert

Vrienden

Vrienden van de fanfare

Muziek...daar hebben we vrienden door
Voor degene die de ‘vrienden van de fanfare’ nog niet kent, willen we dit in het kort even uiteenzetten. Het is een club van sympathisanten van fanfare St. Caecilia Schimmert, die hun sympathie wensen te onderstrepen door extra belangstelling en geldelijke ondersteuning. De fanfare verdient dit vanwege de manier waarop ze invulling geeft aan haar functie in de Schimmertse gemeenschap. Zo ontbreekt ze nooit op momenten dat muzikale begeleiding gewenst is.
De gelden die door de vrienden bijeen worden gebracht zijn uitsluitend bestemd voor de aanschaf van instrumenten en uniformen. Daarmee is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 16.000,-. Momenteel bestaat de club uit 160 sympathisanten, waarvan er ongeveer 35 als hoofdsponsor fungeren. De hoofdsponsoren geven een bedrag van € 230,- per jaar en krijgen hiervoor een sponsorpakket aangeboden. De andere vrienden bepalen zelf de hoogte van het bedrag.Als vriend van de fanfare wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van het wel en wee van de fanfarefamilie door middel van de fanfare-info, waarin verslag wordt gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen en waarin de komende activiteiten worden aangekondigd. Verder ontvangt u als vriend een uitnodiging voor het jaarlijkse Caecilia-feest en andere bijzondere evenementen en kunt u tijdens de levendige jaarvergadering van de vrienden meepraten en discussiëren over hetgeen ons bezighoudt binnen onze fanfarefamilie.

Muziek...daar hebben we vrienden voor

Als u uw waardering voor de rol van de fanfare binnen onze dorpsgemeenschap meer inhoud wenst te geven, kunt u dat doen door u aan te melden als vriend(in) van de fanfare. U kunt dit doen door het inschrijfformulier uit te printen, in te vullen en in een gefrankeerde envelop te sturen naar:
Vrienden van de Fanfare
t.a.v. dhr. G. Derks
Langstraat 44
6333 CE Schimmert
U kunt u ook aanmelden door een bedrag over te maken op Rabobanknr. 14.64.14.934 t.n.v. vrienden van de fanfare. Voor verdere informatie kunt u een mail sturen naar vrienden@fanfareschimmert.nl o.v.v. vrienden van de fanfare. Eén van de bestuursleden zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.